вівторок, 14 вересня 2010 р.

§ TURTLE NEWS: [ANIMALS] Інспектори закрили одеський і київський дельфінарії

Державна екологічна інспекція Мінприроди України ухвалила рішення про тимчасову заборону функціонування одеського дельфінарію «Нерум» і київського дельфінарію «Немо».

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, уточнивши, що під час перевірки дельфінаріїв «було виявлено ряд грубих порушень вимог природоохоронного законодавства».

Зокрема встановлено, що суб`єкти господарювання утримують і використовують морських тварин у видовищних заходах з порушенням вимог статей 7, 8, 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (відсутність дозволу Мінприроди на утримання у неволі морських тварин, відсутність контакту тварин з природним середовищем, відсутність дозволу центрального органу виконавчої владі з питань ветеринарної медицини на використання тварин у видовищних заходах).

За результатами перевірок суб`єктів господарювання в Дніпропетровську, Харкові, Львові, Одесі, Донецьку, Києві, Севастополі і на території АР Крим, які утримують у дельфінаріях морських ссавців-китоподібних, керівникам дельфінаріїв видані розпорядження про усунення порушень вимог природоохоронного законодавства, а деякі посадовці притягнуті до адміністративної відповідальності.

Крім того, Держекоінспекція направила листи до Міноборони України і Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України щодо здійснення заходів з повернення дельфінів-афалін, що занесені до Червоної книги, з київського дельфінарію «Немо» до науково-дослідного центру Збройних сил України «Державний океанаріум».


постiйна адреса статтi: http://www.unian.net/ukr/news/news-395364.html

понеділок, 13 вересня 2010 р.

§ TURTLE NEWS: [ANIMALS] Одесский и киевский дельфинарии закрыли из-за грубых нарушений природоохранного законодательства

Государственная экологическая инспекция Минприроды Украины приняла решение о временном запрете функционирования одесского дельфинария "Нерум" и киевского дельфинария "Немо". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, уточнив, что при проверке дельфинариев "выявлен ряд грубых нарушений требований природоохранного законодательства".

В том числе выявлено, что субъекты хозяйствования удерживают и используют морских животных в зрелищных мероприятиях с нарушением требований статей 7, 8, 25 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" (отсутствие разрешения Минприроды на содержание в неволе морских животных, отсутствие контакта животных с естественной средой, отсутствие разрешения центрального органа исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины на использование животных в зрелищных мероприятиях).

По результатам проверок субъектов хозяйствования в Днепропетровске, Харькове, Львове, Одессе, Донецке, Киеве, Севастополе и на территории АР Крым, которые содержат в дельфинариях морских млекопитающих-китообразных, руководителям дельфинарией выданы предписания по устранению нарушений требований природоохранного законодательства, а некоторых должностных лиц привлечено к административной ответственности.

Кроме того, Госэкоинспекцией направлены письма в Минобороны Украины и Главное управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины о принятии мер по возвращению краснокнижных дельфинов-афалина из киевского дельфинария "Немо" в научно-исследовательский центра Вооруженных сил Украины "Государственный океанариум". Об этом сообщает УНИАН.

http://elvisti.com/node/92662